Sekcją Finansową UB na Dolnym Sląsku kierował w latach 1949-54 we Wrocławiu Stanisław Ligoń, prawdziwe nazwisko Lemberger
Kategorie: Wszystkie | ALBUM | POST | Radio Katowice | SOWA
RSS
niedziela, 28 maja 2006
społeczno-intelektualiści napisali apel dla Zastępcy Chrystusa, a jak im podpisze jako pierwszy, to w tym rzecz

W niezwyczajnej, kramiarskiej atmosferze tajemnicy przed światem i każdym człowiekiem utrzymywany jest tekst dokumentu przygotowanego do podpisania przez Benedykta XVI  w Oświęcimiu.  Tekst ma dotyczyć wyzwań stojących obecnie przed światem i każdym człowiekiem, a więc powszechnie znanych rzeczy, zaś po Papieżu może go sobie spokojnie podpisać każdy, kto tylko będzie miał na to ochotę. 

Komunikat na temat tekstu tajemnic oświęcimskich, firmowanych nazwiskiem profesora Andrzeja Zolla, opublikowany został w internecie, a przez 3 dni obejrzało go raptem zaledwie 37 (słownie: trzydzieścisiedem) osób. Polacy cieszą się obecnością Zastępcy Chrystusa w naszej Ojczyźnie, a nie podniecają się literą tekstu, który podsuwa  Zastępcy Chrystusa do podpisania jakaś Akademia Oświęcimska, nie posiadająca jeszcze żadnych dokonań, ani rzesz zwolenników, ale już określająca się mianem "ruchu  społeczno-intelektualnego". 

W komunikacie prasowym zapowiadającym memoriał oświęcimski mówi się także o Akademii jako o  międzynarodowym forum współpracy osób i organizacji, którego celem jest upowszechnienie i twórcze rozwijanie w kulturze oraz praktyce życia publicznego "oświęcimskiego przesłania Jana Pawła II".   Jedną z tych organizacji jest Fundacja Oświęcimskie Centrum Praw Człowieka, która powstała dzięki wsparciu rządu federalnego USA. 

Rząd USA katolicki nie jest, a życie kardynałów Kościoła katolickiego w Ameryce też nie należy do łatwych.  Nie łatwo także zapewne przyszło Metropolicie Krakowskiemu powołanie ateistów i członków gminy żydowskiej do Rady Patronów Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się",  bo Centrum powołane zostało przecież dekretem biskupim jako „kościelna publiczna osoba prawna”.  A żaden  rabin w Polsce  nie podpisałby ot tak sobie dekretu powołującego do zarządzania i patronowania żydowskim instytucjom religijnym bezbożników i młodszych braci w wierze. Nie oddałby lekką ręką  steru w obce religijnie ręce.

Tymczasem sygnatariuszem apelu-memoriału może zostać każda osoba lub organizacja, która prześle za pośrednictwem internetu poparcie na adres Akademii Oświęcimskiej.  Odsiewaniem ziarna od plew, podpisów elektronicznych prawdziwych internautów od ksywek wesołków-antysemitów zajmie się zapewne specjalny zespół naukowców powołany przez Prof. Andrzeja Zolla, który zanim zasiadł przy jednym z podstolików tzw. okrągłego stołu, napisał ok. 150 prac  z zakresu prawa karnego w PRL, konstytucyjnego i filozofii prawa. 

Jan Paweł II nie błogosławił masonerii, nie błogosławił masonerii żaden Papież.  

 Krakowskie Centrum, zgodnie z  zapowiedzią jego przewodniczącego prof. Andrzeja Zolla, winno powstać według planów sporządzonych przez „chrześcijanina, muzułmanina i żyda”, a  zgodnie z tym, co powiedział Wiceprzewodniczący Rady Centrum ks. bp Józef Guzdek jest ono oddolną inicjatywą wielu środowisk „niekoniecznie katolików i chrześcijan”.

Kościół Katolicki, który jest inicjatywą odgórną Jezusa Chrystusa, w okresie komunistycznej pogardy do Boga i Człowieka utrzymywał i żywił oddolnie przez dziesięciolecia w Polsce różne rady patronackie złożone z tzw. księży-patriotów i tzw. inteligencji katolickiej.  Przyspasabianie wizyty w Birkanau Benedykta XVI dla potrzeb organizacyjnych oddolnego ruchu-forum społeczno-intelektualnego, powołanego odgórnie decyzją krakowskich biskupów, nie jest znowu takie bezmyślne i wewnętrznie sprzeczne, jak sugeruje to komunikat Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Stan Dawid Ligoń

http://sowa.beeplog.de/blog.pl?blogid=17379&sess=&categoryid=28142

http://sowa.beeplog.de/17379_121635.htm

03:35, kultur , SOWA
Link
sobota, 06 maja 2006
Radio Maryja głosem ludzi żydłaczących w naszym polskim domu

Wiadomo, że jak Pan Bóg chce jakiegoś biskupa pokarać, to mu odbiera zdrowie. Ostatnio podupadł na zdrowiu biskup Napierała, co  skłoniło go do ustawienia się w bramce Episkopatu Polski przed mistrzostwami nie z tego świata, by zademonstrować niekatolickie przekonanie, że najlepszą obroną jest atak.

Wcześniej Nuncjusz Apostolski w Polsce wyraził zatroskanie Stolicy Apostolskiej związane z działalnością Radia Maryja. Prokuratura w Toruniu wszczęła dochodzenie w sprawie wielomilionowych afer finansowych z udziałem zakonników: Tadeusza Rydzyka i Jana Króla.

Nie może bowiem żaden zakonnik (nawet medialny) dysponować wielomilionowym majątkiem przenoszonym w plastikowych torbach reklamowych, a takich czynów dopuścili się ww. zakonnicy przy zakupie jakiejś gadzinówki, która im upadła, bo musiała upaść. Nie może żaden zakonnik bezkarnie inwestować w spółkę o nazwie, która jest chyba kryptonimem czytelnym dla każdego dziecka: "eS (pe) Be (pe)" - co po odrzuceniu maskującej sylaby: "PE"  daje:  "eS - Be" -  Służba Bezpieczeństwa.  Prokuratura w Toruniu może albo i winna nawet badać wszystkie aspekty afery z udziałem mocno umoczonych zakonników, także aspekty związane z obsadzaniem stanowisk kościelnych poza granicami PRL.

Stanisław Napierała nie ma chyba jednak  żadnego tytułu, by bronić Radio Maryja w arogancki  sposób przed wszelkimi możliwymi atakami. Przedmiotem nauczanym na kierunku Filologia Polska jest bowiem wciąż Kultura Języka, a ta nakazuje np.  zapytać purystów, dlaczego w radiu Redemptorystów nie wymawia się polskiej głoski  R?  Tusk, Gronkiewicz-Walc, Michałkiewicz, Kaczyńscy i setki, tysiące im podobnych w Polsce - wszystkie te postacie jednakowo żydłaczą i jest to niepoprawnością językową, którą każdy polski polonista musi permanentnie i bezwzględnie atakować nie bacząc na to, co pomyśli o tym Napierała, który rzecznikiem Episkopatu Polski na szczęście dla siebie i dla Polaków nie jest, a chyba tylko nie wie o tym, że nie umyka to społecznej trosce o powagę urzędu biskupiego w Polsce, o Episkopat Polski i o to, żeby Radio Maryja nie było głosem ludzi żydłaczących w naszym polskim domu.

 Stanisław  Dawid Ligoń  

http://sowa.beeplog.de/17379_95496.htm

http://sowa.blogsource.com/post.mhtml?post_id=322214

http://sowa.beeplog.de/blog.pl?blogid=17379&sess=&categoryid=28142

http://sowa.blogsource.com

13:56, kultur , SOWA
Link
Zakładki:
EU-Fotos
Freunde - Przyjaciele
IN POLEN - W POLSCE
KOSIEWSKI
Księga - Gästebuch
KULTUR
LITERATUR
Narodowi socjaliści - komuniści - inne
NASZE - UNSERE
POLONIA i Polacy za granicami RP
SOWA
SOWA RADIO
UNIA & POLSKA
YES - POLAND
Google Groups – wersja beta
Zapisz się do magazyn europejski
E-mail:
Odwiedź tę grupę
Nasza Czeladź

Utwórz swoją wizytówkę