Sekcją Finansową UB na Dolnym Sląsku kierował w latach 1949-54 we Wrocławiu Stanisław Ligoń, prawdziwe nazwisko Lemberger
Kategorie: Wszystkie | ALBUM | POST | Radio Katowice | SOWA
RSS
czwartek, 17 lutego 2011
LOS Podjackiego robi 26 lutego manifestację pod pomnikiem Powstań Sląskich
Thursday, Feb 17, 2011

St. David Ligoń: LOS Podjackiego robi 26 lutego manifestację pod pomnikiem Powstań Sląskich

Download this episode (7 min)  

Polskie Radio w Karowicach: Diethmar Brehmer i Stefan Kosiewski.

Manifestacje Ligi Obrony Suwerenności Wojciecha Podjackiego nie cieszą się popularnością; na youtube od 3 maja 2009 weszło do 17 lutego 2011 r. zaledwie 168 osób, żeby wysłuchać interesującej jak odgłosy wałka w maglu pogadanki szefa partii LOS wygłoszonej nie wiadomo do kogo i po co akurat pod pomnikiem postawionym dla uczczenia pamięci Polaków zamordowanych przez komunistyczną władzę w Gdańsku 1970 r., jeżeli manifestacja partii LOS-u zarejestrowanej w 2002 r. po to, żeby nie wejść do Sejmu, odbyła się w rocznicę uchwalenia masońskiej konstytucji 3-maja, a Wojciech Podjacki nijak się do tej rocznicy w mowie nie odnosi, bo nawiązuje do większości tematów podrzucanych już za Gomułki przez ubowców pod kioskami z piwem, żeby Polaków sprowokować do rozruchów.

Od kwietnia 2008 r. temat: kanał TelewizjaLOS ruszył zaledwie 868 internautów, mimo szeregu manifestacji, pogadanek i publicznych wystąpień przed kamerami państwowej telewizji, mimo zapowiadania tych manifestacji przez polskojęzyczną prasę w Polsce. Katowicka mutacja gazety wyborczej Michnika poinformowała 17 lutego 2011 r. , że LOS Podjackiego zapowiada na 26 lutego 2011 r. w Katowicach pod pomnikiem Powstań Sląskich kolejną manifestację/ pogadankę na każdy temat maglowany zarówno w państwowej telewiji jak i w mediach zależnych od Adama Michnika oraz polityka Rydzyka razem wziętych.

W oświadczeniu opublikowanym z datą 26 stycznia 2011 r. przewodniczący LOS-u Wojciech Podjacki słusznie domaga się od władz województwa śląskiego natychmiastowego odwołania Jerzego Gorzelika z funkcji szefa zespołu organizacyjnego obchodów 90 rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego.

Niesłusznie natomiast przewodniczący partii LOS domaga się w tym samym oświadczeniu od od regionalnych władz Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego zerwania koalicji i współpracy politycznej z Ruchem Autonomii Śląska.

Niesłusznie, bo co to właściwie Wojciecha Podjackiego, przewodniczącego partii Liga Obrony Suwerenności obchodzi, z kim regionalne władze innych partii dogadują się, żeby robić swoje i rządzić Polakami? Dogadują się z podobnymi sobie, każdy tak robi, bo tak ma najłatwiej.

http://www.mypodcast.com/fsaudio/sowa_20110217_0112-718161.mp3


Wojciech Podjacki podobnego sobie Jana Kobylańskiego z Ameryki Południowej, byłego konsula honorowego pozbawionych honoru rządów Polski pomagdalenkowej, wyróżnił Aktem Nadania Członkowstwa Honorowego swojej partii, a odznaczony prezes USOPAŁ wyróżnienie przyjął nie zaglądając darowanej szkapie tam, gdzie student weterynarii zagląda w anegdocie o koniu, który nie chce żreć, podnoszonym ogonie, świeceniu latarką do odbytu i diagnozie: skręt kiszek. Bo gdyby Prezes Kobylański wiedział, w jak perwersyjny sposób został wciągnięty na członka, marnej partii LOS, to mielibyśmy może w Polsce kolejny proces karny z oskarżenia cywilnego. I koń by się uśmiał.

Tak oto Polacy wpuszczani są na Sląsku w kanał manifestacji TelewizjiLOS, który mógłby zwiększyć swoją oglądalność na youtube, gdyby tylko zechciał. Gdyby ten kanał zlikwidował pod swoimi klipami tag "narodowy", a zamiast tego słowa, z którym działalność polityczna Wojciecha Podjackiego nie ma przecież nic wspólnego, umieścił np. słowa: autonomia, rydzyk, maryja, żydokomuna, prowokacja, manowce, kryptosyjonizm, żydy.

Stan David Ligoń

czytał z Frankfurtu nad Menem Stefan Kosiewski
http://sowa.quicksnake.es/USOPAL/St-David-Ligo-LOS-Podjackiego-robi-26-lutego-manifestacj-pod-pomnikiem-Powsta-Slskich

foto: http://kulturzentrum.w.interia.pl/6.html,

Akt Nadania: Dziesięciolecie działalności Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej. Książka zawierająca dorobek X-lecia USOPAŁ. Wydanie II, s. 289.
08:36, kultur , Radio Katowice
Link
piątek, 04 lutego 2011
Sekcją Finansową UB na Dolnym Sląsku kierował w latach 1949-54 Stanisław Ligoń (prawdziwe nazwisko Lemberger)
Written by sowa (») today at 01:57 in category judaica,

Nagrody Polskiego Radia w Katowicach im. Stanisława Ligonia


W kierownictwie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Żydzi zajmowali niemal połowę stanowisk   Nie tylko Morel

Dr hab. Krzysztof Szwagrzyk

Przez lata w historiografii polskiej obowiązywał powszechny pogląd, zgodnie z którym teza o nadreprezentacji Żydów w komunistycznym aparacie bezpieczeństwa jest mitem. Gdy jednak podjęto badania nad narodowością kadr "bezpieki" (...)

Polityczna poprawność a statystyka
Wstępujący do UB Żydzi nie ukrywali swego pochodzenia. We własnoręcznie wypełnianych ankietach personalnych w rubryce "narodowość" wpisywali zazwyczaj "żydowska". Dane takie ujawniali nawet ci, którzy już w okresie międzywojennym zerwali związki ze środowiskiem żydowskim i stali się gorącymi zwolennikami idei komunistycznej. Deklarację światopoglądową ujawniano natomiast w rubryce "wyznanie", gdzie obok powszechnie używanego terminu "niewierzący" nie brakowało określenia "mojżeszowe".
O pozycji funkcjonariuszy pochodzenia żydowskiego w ministerstwie, ale też o ich postrzeganiu w społeczeństwie decydowały dwa zasadnicze czynniki. Pierwszy dotyczył ich liczby w "bezpiece"; drugi zaś zajmowania przez nich eksponowanych stanowisk. Jesienią 1945 r. doskonale zorientowany w sprawach "bezpieki" w Polsce sowiecki doradca przy Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego płk Nikołaj Seliwanowski w raporcie do Moskwy informował, że połowę stanowisk kierowniczych w MBP zajmują Żydzi, a w całym ministerstwie ich odsetek sięga 18,7 procent. Zapewne nawet on się nie spodziewał, że tak duża liczba oficerów pochodzenia żydowskiego w centrali aparatu bezpieczeństwa będzie się nadal zwiększać. W kolejnych latach udział Żydów polskich w kierowniczych strukturach MBP stale rósł, ostatecznie przekroczył 37 procent. Wśród 450 osób pełniących najwyższe funkcje w MBP (dyrektorów i zastępców dyrektorów departamentów, kierowników samodzielnych wydziałów) pochodzeniem żydowskim legitymowało się 167 oficerów.
Na czele ministerstwa stał gen. Stanisław Radkiewicz, wspomagany m.in. przez wiceministrów: Romana Romkowskiego (Menasze Grynszpana) i Mieczysława Mietkowskiego (Mojżesza Bobrowickiego). W okrytej ponurą sławą centrali "bezpieki" wyżsi oficerowie o żydowskich korzeniach kierowali: kadrami - Leon Andrzejewski (Ajzen Lajb Wolf), śledztwami - Józef Różański (Goldberg), finansami - Edward Kalecki (Ela Szymon Tenenbaum), ochroną zdrowia - Kamil Warman, Leon (Lew) Gangel, Ludwik (Salomon) Przysuski, cenzurą - Michał Rosner, Hanna Wierbłowska, Michał (Mojżesz) Taboryski, Biurem Prawnym - Zygmunt Braude, Witold Gotman, konsumami - Feliks (Fiszel) Goldsztajn, Centralnym Archiwum MBP - Jadwiga Piasecka, Zygmunt (Nechemiasz) Okręt, Biurem Wojskowym - Roman Garbowski (Rachamiel Garber) oraz Departamentami: I - Józef Czaplicki (Izydor Kurc), Julian Konar (Jakub Julian Kohn), II - Leon (Lejba) Rubinstein, Michał (Mojżesz) Taboryski, III - Józef Czaplicki (Izydor Kurc), Leon Andrzejewski (Ajzen Lajb Wolf), IV - Aleksander Wolski (Salomon Aleksander Dyszko), Józef Kratko, Bernard Konieczny (Bernstein), V - Julia Brystiger, VI (więziennictwem) - Jerzy Dagobert Łańcut, VII - Wacław Komar (Mendel Kossoj), Zygmunt (Nechemiasz) Okręt, Marek Fink (Mark Finkienberg), X - Józef Światło (Izaak Fleischfarb), Henryk Piasecki (Chaim Izrael Pesses).
Niższymi strukturami MBP - wydziałami, kierowali wówczas m.in.: Anatol (Natan) Akerman, Marian Baszt, Mieczysław (Mojżesz) Baumac, Jan Bernstein, Adam Bień (Bajn), Ignacy Bronecki, Izrael Cwejman, Tadeusz (Dawid) Diatłowicki, Michał (Holzer Maurycy-Aron) Drzewiecki, Michał (Mojżesz) Fajgman, Leon Fojer (Feuer), Tadeusz Fuks, Edward (Eliasz) Futerał, Artur Galewicz (Glasman), Henryk Gałecki (Natan Monderer-Lamensdorf), Łazarz Gejler, Jakub Glidman, Leon Goryń, Karol Grabski (Hertz), Helena (Gitla) Gruda, Borys (Boruch) Grynblat, Józef Gutenbaum, Herman Halpern, Henryk Jabłoński (Chaim Grinsztajn), Michał Jachimowicz, Zbigniew Józefowicz, Bronisława Juckier, Leon Kesten, Abram Klinberg, Leon Klitenik, Ignacy Krakus, Michał-Emil Krassowski, Mieczysław Krzemiński (Mojżesz Flamenblaum), Icek Lewenberg, Mieczysław Lidert (Erlich), Juliusz Litoczewski, Kazimierz Łaski (Cygier), Samuel Majzels, Ignacy Makowski, Aleksander Marek (Markus) Malec, Walenty Małachowski, Ignacy Marecki, Marian (Mojżesz) Minkendorf, Bronisław Nechamkis, Artur Nowak (Abraham Lerner), Jerzy Nowicki (Lipszyc), Dawid Oliwa, Róża (Gina) Poznańska, Stanisław Rothman, Mieczysław (Moralich) Rubiłłowicz, Irena Siedlecka (Regina Reiss), Michał (Mowsza) Siemion, Wolf Sindel, Zygmunt Skrzeszewski (Salomon Halpern), Marceli Stauber, Józef Stępiński, Ernest Szancer (Schanzer), Ignacy Szemberg, Antonina Taube-Knebel, Juliusz Teitel, Adam (Abram) Wein, Salomon Widerszpil, Józef Winkler (Szaja Kinderman), Stanisław Witkowski (Samuel Eimerl), Roman Wysocki (Altajn), Edward Zając, Marek Zajdensznir, Maria Zorska, Emanuel Żerański.
W tym samym czasie, w rozbudowanym systemie więzień i obozów liczącym 179 więzień i 39 obozów pracy, stanowiska naczelników i komendantów zajmowali: Salomon Morel - komendant obozów w Świętochłowicach-Zgodzie (1945) i Jaworznie (1948-1951), naczelnik więzień m.in. w Opolu (1945-1946), Katowicach (1946-1948) i Jaworznie (1951); oraz Mieczysław (Moszek) Flaum - komendant obozu we Włocławku (1945-1946) i Mielęcinie (1946); Beniamin Glatter - naczelnik więzienia w Goleniowie (1949); Franciszek (Efroim) Klitenik - naczelnik więzienia we Wrocławiu (1946-1947), Dzierżoniowie (1947-1951) i Łodzi (1951-1958), Henryk Markowicz - naczelnik więzienia przy ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu (1945-1946), Sewer Rosen - naczelnik więzienia w Barczewie (1947-1951), Oskar Rozenberg - naczelnik więzienia w Potulicach (1951-1954), Kazimierz Szymanowicz - naczelnik więzienia w Rawiczu (1945-1947) i Saul Wajntraub - naczelnik więzienia w Kłodzku (1948-1951) i więzienia nr III w Warszawie (1951-1954).
Znaczący procent (13,7) oficerów pochodzenia żydowskiego znalazł się także wśród szefów i zastępców szefów Wojewódzkich Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego/ Wojewódzkiego Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego. Najwięcej z nich znalazło zatrudnienie w wojewódzkim UB we Wrocławiu, gdzie wśród osiemnastu zastępców szefów WUBP/ WUdsBP sześciu (33 proc.) było Żydami: Władysław Wątorek (Adolf Eichenbaum), Jan Stesłowicz (Lemil Katz), Adam Nowak (Adaś Najman), Adam Kornecki (Dawid Kornhendler), Eliasz Koton i Karol Grad, a w niektórych wydziałach i sekcjach urzędu przedstawiciele tej narodowości stanowili niekiedy 1/3 ich całego stanu osobowego. Zjawisko takie występowało np. w Wydziale ds. Funkcjonariuszy, Wydziale V, VIII i Gospodarczym.
W latach 1945-1956 poszczególnymi wydziałami kierowali: personalnym - Leonarda Opałko (Lorka Nadler) (1945-1946); I - Roman Wysocki (Altajn) (1950-1951); V - Józef (Jefim) Gildiner (1951-1952); X - Józef (Jefim) Gildiner (1952-1954); "A" - Edward Last (1946); śledczym - Antoni Marczewski (1946-1947), Feliks Różycki (Rosenbaum) (1950-1952); Wydziałem ds. Funkcjonariuszy - Bronisław Romkowicz (Maks Bernkopf) (1946-1947); Sekcją Finansową - Stanisław Ligoń (Lemberger) (1949-1954); Służbą Mundurową - Arnold Mendel (1949-1950). Stanowili oni także trzon istniejącej przy WUBP komórki partyjnej PPR/PZPR (Jefim Gildiner, Karol Grad, Zygmunt Kopel, Henryk Lubiński, Grzegorz Rajman, Felicja Rubin) - 26 proc. w 1954 roku.
Podobną, wynoszącą 30 proc. statystykę, można dostrzec w gronie kadry kierowniczej powiatowego UB w Dzierżoniowie. Na jej wielkość wpływ miało piastowanie urzędu szefa przez: Artura Górnego (1946-1947); Michała (Mojżesza) Wajsmana (1947-1948) i Adama Kulberga (1951-1954). Jeszcze wyższy odsetek wystąpił na stanowiskach ich zastępców, wśród których trzy z ośmiu etatów zajmowali oficerowie żydowscy: Edward Last (1945-1946), Adam Kulberg (1950-1951) i Izaak Winnykamień (1952).

Od sprawcy do ofiary
Łącznie w latach 1945-1956 we wszystkich komórkach tylko wojewódzkiego UB na Dolnym Śląsku pracowało ponad 500 osób pochodzenia żydowskiego. Pytanie o pełną liczbę zatrudnionych w aparacie bezpieczeństwa Polski Ludowej/ PRL pozostaje nadal otwarte, podobnie jak problem związany z próbą określenia świadomości narodowej oficerów "bezpieki", wśród których część już przed wojną manifestacyjnie odcinała się od swych żydowskich korzeni. Oderwani od rodzimego środowiska deklarowali swą polskość i światopogląd materialistyczny, w których wiarę głęboko zachwiały dopiero wydarzenia 1968 r., gdy w wyniku antysemickiej nagonki 1968 r. kilkanaście tysięcy polskich Żydów zostało zmuszonych do opuszczenia kraju. Ich wyjazd upowszechnił na świecie pogląd o ksenofobicznej Polsce i rzekomym antysemityzmie jej mieszkańców. Milczeniem pomija się przy tym fakt, że całą operację przeciwko Żydom zorganizowali ich niedawni towarzysze z "bezpieczeństwa", a pośród wyjeżdżających do Izraela znalazło się kilkuset niedawnych sekretarzy partii, stalinowskich sędziów i prokuratorów, oficerów Informacji Wojskowej, Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa.
Żaden z nich nigdy nie poniósł odpowiedzialności za dokonane czyny, (...)
Autor jest historykiem, naczelnikiem Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN we Wrocławiu.
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110128&typ=my&id=my03.txt
http://sowa.quicksnake.org/judaica/ydzi-w-Ministerstwie-Bezpieczestwa-Publicznego-Stanisaw-Ligo-Lemberger-1949-1954
01:37, kultur , Radio Katowice
Link
Zakładki:
EU-Fotos
Freunde - Przyjaciele
IN POLEN - W POLSCE
KOSIEWSKI
Księga - Gästebuch
KULTUR
LITERATUR
Narodowi socjaliści - komuniści - inne
NASZE - UNSERE
POLONIA i Polacy za granicami RP
SOWA
SOWA RADIO
UNIA & POLSKA
YES - POLAND
Google Groups – wersja beta
Zapisz się do magazyn europejski
E-mail:
Odwiedź tę grupę
Nasza Czeladź

Utwórz swoją wizytówkę